Ekológia a globálne problémy 2

Ekológia a globálne problémy

Chránené živočíchy

Termín ekológia odvodený zo slova oikos prvýkrát použil nemecký zoológ Ernst Haeckel. Ekológia je relatívne mladá vedná disciplína, ktorá skúma vzťahy medzi organizmami a prostredím a vzťahy medzi živými organizmami navzájom.

Ekosystém planéty Zem

K základným úrovniam ekologického prístupu zaraďujeme organizmus, najnižšiu sledovanú jednotku v rámci ekológie. Ďalej populáciu a biocenózu, ktorú diferencujeme na fytocenózu a zoocenózu. Následne ekosystém, biotop a biosféru inak živý obal Zeme. S ekológiou súvisia aj globálne ekologické problémy, medzi ktoré začleňujeme narušenie klímy skleníkovými efektmi a produkciu odpadov, zapríčinené ľudskou spoločnosťou.

Ekólogia a globálne znečisťovanie

Medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia radíme Čínu, ktorá ročne vyprodukuje až 10 357 miliónov metrických ton oxidu uhličitého. Na druhú priečku sa umiestnili Spojené štáty americké. Tretia priečka patrí druhej najľudnatejšej krajine Indickej republike s produkciou až 2 274 miliónov metrických ton oxidu uhličitého za rok. Japonsko už uvažovalo o vypustení rádioaktívnej vody do oceánu. Jednou zo zložiek je rádioaktívny izotop vodíka. Svoj nesúhlas vyjadrili aj susedné krajiny.

Zvieratá a príroda

Ďalej na životné prostredie negatívne vplýva aj pytliactvo a ropné havárie. Obchod so slonovinou je naďalej v Afrike rozšírený. Len počas 2013 bolo zabitých 20 tisíc slonov. Slonovina je žiadaná predovšetkým vo východnej Ázii. Africké štáty sa usilujú o zlegalizovanie obchodu so slonovinou. Ropné havárie zapríčiňujú uhynutie veľkého množstva vodných živočíchov. V dôsledku úniku tekutej ropy vznikajú ropné škvrny. Jedna z najväčších ropných havárií sa stala v apríli 2010 v Mexickom zálive. Počas 3 mesiacov unikaním ropy vytieklo 780 miliónov litrov. Ďalšia katastrofa sa stala na juhozápadnom pobreží v marci 1967. Na skalisko narazil tanker Torrey Canyon prevážajúci 120 tisíc ton ropy. Nehodu zaraďujeme medzi prvú veľkú ropnú katastrofu na európskom pobreží. Všetky globálne ekologické problémy negatívne pôsobia na naše zdravie a kvalitu životného prostredia. Snažme sa zachovať životné prostredie aj pre ďalšie generácie.