modlivka zelená

Hmyz

Zástupcovia hmyzu (Insecta, Hexapoda) patria do kmeňa článkonožce (Arthropoda). Delenie do kategórií Podľa spôsobu individuálneho vývinu rozdeľujeme hmyz na: 1. Hmyz s nedokonalou premenou (hemimetabolia: vajíčko – larva – dospelý jedinec): podenky (Ephemeroptera), vážky (Odonata), pošvatky (Plecoptera), šváby (Blattodea), ucholaky (Dermaptera), termity (Isoptera), modlivky (Mantodea), rovnokrídlovce (Orthoptera), vši (Anoplura), rovnakokrídlovce (Homoptera), bzdochy (Heteroptera). 2. Hmyz […]

Čítaj viac