plamienka driemavá

Sovy

Chránené živočíchy

Vynikajúce zvieratá ako sovy sú považované za výnimočné z dôvodu ich schopnosti, vlastnosti a prispôsobením správaním:

Nočný lov – sovy sú pre svoj nočný lov známe svojim výborným sluchom a zrakom. Oči majú prispôsobené na nízke svetelné podmienky, schopnosť otáčať hlavou až o 270 stupňov sovám umožňuje zachytávať zvuky rôznych dĺžkach a smerov. Vlastnosti in zabezpečujú výhodu pri lovení potravy za tmy.

Tichý let – špeciálne prispôsobené perie, ktoré umožňuje lietať bez šumu a ticho.  Výhoda pri lovení je, že sa môže priblížiť k svojej koristi potichu a rýchlo.

Adaptácia prostredia – sovy sa nachádzajú v rôznych častiach sveta a obývajú rôzne prostredia, od púšti až po lesné oblasti.  Schopnosť im zabezpečuje prispôsobovať a prežiť v rôznej prírode.

Lovenie rôznej koristi – živia sa rôznymi druhmi potravy, vrátene hlodavcov, malých vtákov, hmyzu a iných malých živočíchov.  Táto schopnosť im umožňuje prispôsobiť sa rôznym prostrediam a podmienkam.

Rodinné správanie – majú rodinné správanie, starostlivosť o mláďatá a vernosť k partnerovi. Sociálne správanie má rozmer výnimočnosti, preto sú sovy niekedy považované za symbol múdrosti a inteligencie.

Vzhľad – výrazný vzhľad, ktorý ukazuje veľké oči a pohyblivý krk. Sovy priťahujú pozornosť ľudí pre niečo fascinujúce a tajomné.  Jedinečné vlastnosti a schopnosti ich odlišujú od iných druhov zvierat.

Druhy sov

Na Slovensku máme niekoľko druhov sov. Medzi najznámejšie patria:

Plamienka driemavá (Tyto alba) – jedna z najbežnejších sov na Slovensku.  Plamienka driemavá je stredne veľká sova s charakteristickým tvárovým kontrastom medzi svetlím a tmavím perím.

Výr skalný (Bubo bubo) je najväčším druhom sovy, ktorý sa nachádza aj na Slovensku. Nočný lovec, ktorý žije vo veľa typov prostredia od otvorenej krajiny až po lesy.

Sova obyčajná (Strix aluco) – stredne veľká sova, ktorá sa často vyskytuje v lesoch, zmiešaných a listnatých porastoch.

Kuvik obyčajný (Athena noctua) – je menší druh sovy, ktorý sa vyskytuje v biotopoch, sadov a mestských oblastí, vrátane parkov. Sprevádzajú kuvika charakteristické oči obklopené tmavým okrajom peria.  Sovy na Slovensku majú veľa preferencií pre oblasti lovenia a druhov potravy.

Výr skalný

Bubo bubo u nás známy ako výr skalný, ktorý patrí medzi najväčšie sovy na svete. Niektoré charakteristiky sovy sú:

Veľkosť – je veľký druh sovy s rozpätím krídel dosahujúcich až 188 až 190 centimetrov. Samce sú menšie ako samice.

Vzhľad – má masívne telo a nápadný, výrazný a tvarový disk, ktorý je okolo očí obklopený perím s tmavými okrajmi.  Perie má šedé alebo hnedé s rožnými odtieňmi.

Životné prostredie – schopnosť obývať veľa druhov prostredia, skalnatých oblastí a lesov, otvorených krajín a močiarov. Prispôsobuje sa rôznym biotopom, kde vyhľadáva dostatok potravy.  Vyskytuje sa v Európe, Ázii, Afrike a na niektorých častiach Severnej Ameriky.

Potrava – výr skalný ma veľmi pestrú potravu, aj menšie cicavce, vtáky a iné živočíchy. Silné drápy a zuby umožňujú efektívne chytať svoju korisť.  Sova je obľúbením objektom ornitológie a významná v niektorých kultúrach a mýtoch.