Ochrana veľrýb a oceánov 2

Ochrana veľrýb a oceánov

Tajomné oceány

Prečo chrániť unikátne morské cicavce a nádherné oceány? Veľryby sú neskutočné tvory, ktoré musíme obdivovať a prísne chrániť. Poznáme veľa dôvodov, prečo ochraňovať také majestátne morské živočíchy ako sú veľryby. Hlavné a dôležité faktory sú:

Klimatické zmenyveľryby sú dôležitý faktor a plnia úlohy pri zadržiavaní uhlíkového dioxidu v telách a oceánoch. Trusy veľrýb obsahujú obrovské množstvo živín, ktoré zabezpečujú planktónu a riasam rýchle rozmnožovanie.  Napomáhajú oceánom absorbovať uhlíkové zložky a regulovať klimatické zmeny.   

Biodiverzita –veľryby zabezpečujú dôležitú úlohu morského ekosystému a udržiavajú biodiverzitu v mori a oceáne. Niektoré druhy sú aj vrcholovými predátormi, preto regulujú populáciu veľa druhov v morskom reťazci a zabezpečujú rovnováhu v ekosystéme.

Ohrozené veľryby – veľa druhov veľrýb sú ohrozené pred vyhynutím. Niektoré krajina ako Island porušujú ochranu veľrýb a lovia neobmedzene pre komerčné účely. Ďalej veľryby ohrozujú znečistenia, strata prirodzeného prostredia,  rybárske siete a klimatické zmeny. Ochranou veľrýb zachovávame unikátne živočíchy pre ďalšie generácie.

Vedecké výskumy – veľkolepe a nádherné tvory zabezpečujú vynikajúce informácie na výskum ekosystéme mori a biológie. Na základe získaných informácií a štúdií vieme lepšie porozumieť oceánom a ekosystémom, preto vieme pomáhať ochrane oceánov. Turizmus a hospodárstvo – vzácne a majestátne tvory sú veľkou turistickou atrakciou. Populárna aktivita ako pozorovanie veľrýb v oceáne je atraktívnejšie ako kúpanie v mori.  Kontrolovaný turizmus za ochranu veľrýb môže zabezpečovať nové pracovné miesta.   

Vráskavec dlhoplutvý

Jedna z najväčších žijúcich živočíchov na Zemi, prezývaná ako modrá veľryba. Vráskavec má dĺžku 25 metrov a váhu viac ako 100 ton.  Veľký morský cicavec sa živí planktónom a krilom. Preplávajú tisíce kilometrov od potravných miest po miesta rozmnožovania.

Vorvaň tuponosý

Veľryby sa nachádza v oceánoch po celom svete, najmä hlbokých vodách. Majú farbu čiernu až tmavošedú.  Vorvaň meria okolo 15 metrov a váži cez 50 ton. Loví sépie a kalmary, ktoré chytá v hĺbke 1000 až 2000 metrov. Majú skrytý a ťažko sledovaný život, preto nevieme presne sledovať populáciu vorvaňov.